Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Thời khóa biểu số 6 học kỳ II áp dụng từ ngày 02/5/2021 02/05/2021
2 Thời khóa biểu số 4 học kỳ II Giáo viên áp dụng từ ngày 22/3/2021 20/03/2021
3 Thời khóa biểu số 4 học kỳ II học sinh áp dụng từ ngày 22/3/2021 20/03/2021
4 Thời khóa biểu số 3 học kỳ II áp dụng từ ngày 01/3/2021 26/02/2021
5 Thời khóa biểu số 2 học kỳ II Giáo viên áp dụng từ ngày 01/02/2021 30/01/2021
6 Thời khóa biểu số 1 học kỳ II Giáo viên áp dụng từ ngày 18/01/2021 14/01/2021
7 Thời khóa biểu số 1 học kỳ II học sinh áp dụng từ ngày 18/01/2021 14/01/2021
8 Thời khóa biểu số 5 áp dụng từ ngày 16/11/2020 14/11/2020
9 Thời khóa biểu số 4 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 12/10/2020 09/10/2020
10 Thời khóa biểu số 3 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 27/9/2020 25/09/2020
11 Thời khóa biểu số 2 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 13/9/2020 09/09/2020
12 Thời khóa biểu số 1 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 07/9/2020 04/09/2020
13 Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 01/6/2020 29/05/2020
14 Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 27/4/2020 cho khối 12 và 04/5/2020 cho khối 10,11 25/04/2020
15 Thời khóa biểu số 2 học kỳ II áp dụng từ ngày 09/3/2020 05/03/2020
16 Thời khóa biểu số 1 học kỳ II áp dụng từ ngày 13/01/2020 10/01/2020
17 Thời khóa biểu số 7 áp dụng từ ngày 23/12/2019 20/12/2019
18 Thời khóa biểu số 6 áp dụng từ ngày áp dụng từ ngày 02/12/2019 29/11/2019
19 Thời khóa biểu số 5 áp dụng từ ngày 25/11/2019 22/11/2019
20 Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 14/10/2019 11/10/2019
21 Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 07/10/2019 04/10/2019
22 Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 15 - 9 - 2019 13/09/2019
23 Thời khóa biểu số 1 áp dụng từ ngày 06-9-2019 07/09/2019
24 TKB số 6 áp dụng từ ngày 06/0/5/2019 04/05/2019
Tin đọc nhiều
Liên kết website