Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Thời khóa biểu số 7 HKI năm học 2021 - 2022 áp dụng từ ngày 06/12/2021 14/12/2021
2 Thời khóa biểu số 6 HKI năm học 2021 - 2022 áp dụng từ ngày 22/11/2021 19/11/2021
3 Thời khóa biểu số 5 áp dụng từ ngày 08/11/2021 06/11/2021
4 Lịch công tác tuần 06 (từ ngày 11/10 đến 17/10/2021) 10/10/2021
5 Thời khóa biểu số 4 học kỳ I áp dụng từ ngày 11/10/2021 08/10/2021
6 Thời khóa biểu số 3 học kỳ I áp dụng từ ngày 27/9/2021 24/09/2021
7 Thời khóa biểu số 2 học kỳ I áp dụng từ ngày 20/9/2021 17/09/2021
8 Thời khóa biểu số 1 học kỳ I học sinh áp dụng từ ngày 06/9/2021 17/09/2021
9 Thời khóa biểu số 1 học kỳ I Giáo viên áp dụng từ ngày 06/9/2021 17/09/2021
10 Thời khóa biểu số 6 học kỳ II áp dụng từ ngày 02/5/2021 02/05/2021
11 Thời khóa biểu số 4 học kỳ II Giáo viên áp dụng từ ngày 22/3/2021 20/03/2021
12 Thời khóa biểu số 4 học kỳ II học sinh áp dụng từ ngày 22/3/2021 20/03/2021
13 Thời khóa biểu số 3 học kỳ II áp dụng từ ngày 01/3/2021 26/02/2021
14 Thời khóa biểu số 2 học kỳ II Giáo viên áp dụng từ ngày 01/02/2021 30/01/2021
15 Thời khóa biểu số 1 học kỳ II Giáo viên áp dụng từ ngày 18/01/2021 14/01/2021
16 Thời khóa biểu số 1 học kỳ II học sinh áp dụng từ ngày 18/01/2021 14/01/2021
17 Thời khóa biểu số 5 áp dụng từ ngày 16/11/2020 14/11/2020
18 Thời khóa biểu số 4 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 12/10/2020 09/10/2020
19 Thời khóa biểu số 3 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 27/9/2020 25/09/2020
20 Thời khóa biểu số 2 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 13/9/2020 09/09/2020
21 Thời khóa biểu số 1 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 07/9/2020 04/09/2020
22 Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 01/6/2020 29/05/2020
23 Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 27/4/2020 cho khối 12 và 04/5/2020 cho khối 10,11 25/04/2020
24 Thời khóa biểu số 2 học kỳ II áp dụng từ ngày 09/3/2020 05/03/2020
Tin đọc nhiều
Liên kết website