Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Thời khóa biểu số 3 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 27/9/2020 25/09/2020
2 Thời khóa biểu số 2 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 13/9/2020 09/09/2020
3 Thời khóa biểu số 1 HKI năm học 2020 - 2021 áp dụng từ ngày 07/9/2020 04/09/2020
4 Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 01/6/2020 29/05/2020
5 Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 27/4/2020 cho khối 12 và 04/5/2020 cho khối 10,11 25/04/2020
6 Thời khóa biểu số 2 học kỳ II áp dụng từ ngày 09/3/2020 05/03/2020
7 Thời khóa biểu số 1 học kỳ II áp dụng từ ngày 13/01/2020 10/01/2020
8 Thời khóa biểu số 7 áp dụng từ ngày 23/12/2019 20/12/2019
9 Thời khóa biểu số 6 áp dụng từ ngày áp dụng từ ngày 02/12/2019 29/11/2019
10 Thời khóa biểu số 5 áp dụng từ ngày 25/11/2019 22/11/2019
11 Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 14/10/2019 11/10/2019
12 Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 07/10/2019 04/10/2019
13 Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 15 - 9 - 2019 13/09/2019
14 Thời khóa biểu số 1 áp dụng từ ngày 06-9-2019 07/09/2019
15 TKB số 6 áp dụng từ ngày 06/0/5/2019 04/05/2019
16 TKB số 5 học kỳ II Áp dụng từ ngày 08/4/2019 05/04/2019
17 Thời khóa biểu số 4 áp dụng từ ngày 01/4/2019 29/03/2019
18 Thời khóa biểu số 3 HK II áp dụng từ ngày 25/3/2019 23/03/2019
19 Thời khóa biểu số 2 học kỳ II áp dụng từ ngày 18/02/2019 14/02/2019
20 TKB số 1 học kỳ II năm học 2018 - 2019 áp dụng từ ngày 21/01/2019 19/01/2019
21 Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/12/2018 07/12/2018
22 Thời khóa biểu học thêm buổi chiều áp dụng từ 26/11/2018 25/11/2018
23 Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12/11/2018 10/11/2018
24 TKB áp dụng từ ngày 01/10/2018 27/09/2018
Tin đọc nhiều
Liên kết website