Nội quy cơ quan

 

        SỞ GDĐT HÀ TĨNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG THPT THÀNH SEN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (DỰ THẢO)

 

NỘI QUY CƠ QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-THPT ngày …. tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng)

Cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường phải:

1. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, Pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Luật Giáo dục (năm 2019), Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của  Bộ GDĐT Quy định về đạo đức nhà giáo; các nội quy, quy chế, quy định của Trường THPT Thành Sen (sau đây gọi tắt là Nhà trường).

2. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp trên.

3. Lên lớp, đến cơ quan, họp hành, sinh hoạt các đoàn thể, tham gia các hoạt động giáo dục... phải đúng giờ; thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ. Nghỉ hoạt động nói trên phải có lý do chính đáng, có đơn xin phép và được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường (trừ những trường hợp đột xuất).

4. Phải có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định về chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh; Trang phục phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

6. Không hút thuốc lá, uống rượu bia, không sử dụng điện thoại di động trong giờ làm việc, trong giờ dạy và trong hoạt động giáo dục.

7. Bảo vệ, tiết kiệm tài sản công; giữ gìn vệ sinh cơ quan.

8. Đoàn kết nội bộ, gắn bó với tập thể cơ quan; tương trợ thân ái cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau.

9. Có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc; tham mưu góp ý xây dựng nhóm, tổ, nhà trường; xây dựng các tổ chức, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

 

        CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

            Dương Thị Bích Hường                                        Đoàn Minh Điền

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Hôm qua : 153
Tháng 04 : 2.417
Năm 2021 : 10.941