Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

   Upload

   

         Thực hiện Kế hoạch của Thành uỷ, ngày 10/01/2017, Trường THPT Thành Sen tổ chức Lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) cho cán bộ, đảng viên, giáo viên của đơn vị. Đến chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn nghiên cứu Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

          Lớp học đã được nghe đồng chí giảng viên truyền đạt, hướng dẫn nghiên cứu các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn thẳng, nói thẳng đối với những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

          Đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh đã dành thời gian hướng dẫn Lớp học nghiên cứu Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu của dự thảo xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành yêu cầu về cơ cấu lại kinh tế; tổ chức quán triệt, truyên truyền sâu rộng nhiệm vụ của kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết để chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ được phân công và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

         Cuối buổi học, đồng chí Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt nội dung Nghị quyết súc tích, dễ hiểu. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục tự học tập, nghiên cứu sâu theo các chuyên đề và các quan điểm cơ bản, các văn bản có liên quan để từ đó nắm bắt được tinh thần của Nghị quyết, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác ở Nhà trường./.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 91
Tháng 10 : 2.507
Năm 2020 : 19.576