Nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn đợt 2 năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Công văn số 2135/SGDĐT-TTCB ngày 09/11/2020 của Sở GDĐT về việc nộp hồ xét sơ nâng lương trước thời hạn đợt 2 năm 2020.

Để Nhà trường có căn cứ họp xét nâng lương trước thời hạn, Hiệu trưởng giao:

1. Cán bộ, viên chức đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 19/03/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở nộp hồ sơ về Nhà trường qua bà Chúc Thị Hà Linh trước thứ 7, ngày 14/11/2020;

2. Hồ sơ: Theo mục 2.II Công văn số 2135/SGDĐT-TTCB ngày 09/11/2020 của Sở GDĐT về việc nộp hồ xét sơ nâng lương trước thời hạn đợt 2 năm 2020 (Được gửi kèm theo).

Sau ngày 14/11/2020 Nhà trường không tiếp nhận hồ sơ để tiến hành họp xét duyệt gửi Sở theo quy định./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 182
Tháng 03 : 672
Năm 2021 : 5.779