Đảng ủy trường THPT Thành Sen: chỉ đạo việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tin đọc nhiều
Liên kết website